Wstęp – „Terapia leśna – Forest Therapy” to oparta na badaniach naukowych metoda leczenia polegająca na przebywaniu w lesie w celu profilaktyki zdrowia psychicznego
i fizycznego. Innymi słowy, to terapia zapobiegania chorobom, przy jednoczesnej możliwości cieszenia się lasem i doceniania jego walorów. https://www.fo-society.jp/en/
Metoda leczenia refundowana w Japonii
Tłumaczenie artykułu – Norbert Szaluś
Od 2004 r. autorzy japońscy prowadzą serię badań nad wpływem terapii leśnej na zdrowie człowieka. Uznali oni terapię leśną za nową strategię profilaktyczną. Stwierdzili również, że terapia leśna ma wiele korzystnych efektów dla zdrowia człowieka. Do 2004 roku nie było prawie żadnych badań, które dotyczyłyby klinicznych zastosowań terapii leśnej. W niniejszym przeglądzie autorzy omówili kliniczne korzyści zastosowania terapii leśnej:

  1. Terapia leśna może obniżyć ciśnienie krwi, częstość tętna, reguluje aktywność nerwów współczulnych, poziom hormonów stresu, takich jak adrenalina i noradrenalina, a także może zwiększać aktywność nerwów przywspółczulnych (= działanie zapobiegawcze rozwojowi nadciśnienia tętniczego)
  2. Terapia leśna może również zmniejszyć lęk, depresję, gniew, uczucie zmęczenia i dezorientacji oraz zwiększyć wigor (ocena wg POMS – Profile of Mood States). Terapia ta może być stosowana jako profilaktyka powyższych zaburzeń.
  3. Terapia leśna może zwiększyć aktywność i liczbę ludzkich komórek NK (Natural Killers) oraz wewnątrzkomórkowe stężenia białek przeciwnowotworowych, co sugeruje jej działanie prewencyjne w przypadku nowotworów.
    Komórki NK należą do komórek układu odpornościowego i stanowią 5%-15% limfocytów. Zostały odkryte i opisane w latach 70-tych XX wieku i od tamtej pory są intensywnie badane ze względu na ich unikalne zdolności zabijania komórek nowotworowych lub komórek zakażonych wirusem.
  4. Wyniki badań sugerują, że terapia leśna może mieć działanie prewencyjne w odniesieniu do chorób związanych ze stylem życia. Powyższe efekty prewencyjne terapii leśnej powinny jednak zostać potwierdzone w dodatkowych badaniach klinicznych.
Chizu Tottori Japan
Motosu Japan (https://www.infom.org/forestmedicinebase/japan/motosu/index.html)
Roztoczański las
Rezerwat Bukowy Las
Roztocze
Roztocze
Rezerwat „Źródła Tanwi”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *