dr n. med. Norbert Szaluś

Dr Norbert Szaluś

Kim jestem

Jestem lekarzem. Ukończyłem Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi w 2000 r. W 2006 obroniłem doktorat z zakresu onkologii i medycyny nuklearnej pod tytułem „Scyntygrafia płuc z 99mTc-depreotydem i nakładanie obrazów tomografii komputerowej w rozpoznawaniu pojedynczego guza płuca”. Od 2007 roku jestem specjalistą w zakresie medycyny nuklearnej, obecnie jestem w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej. Główne zainteresowania zawodowe obejmują celowaną receptorową diagnostykę i terapię chorób onkologicznych pochodnymi peptydów znakowanych radioizotopowo, jak również zastosowanie techniki PET-CT w diagnostyce chorób onkologicznych. Od kilku lat studiuje zagadnienia związane z immunologicznym działaniem preparatów związków naturalnych w chorobach przewlekłych, jak również naukowo i praktycznie zajmuje się profilaktyką i terapią chorób cywilizacyjnych z zastosowaniem związków roślinnych m.in. polifenoli. Jestem  uczestnikiem wielu kongresów europejskich, światowych i krajowych obejmujących problematykę onkologiczną. Jestem autorem około 100 publikacji naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych w zakresie diagnostyki i terapii chorób onkologicznych.

Prywatnie- mąż i tata dwójki fantastycznych dzieci.  Wielbiciel Roztocza .

Pasjonat medycyny szczególnie japońskiego i niemieckiego podejścia do niej.

Uwielbiam historię i sport.

Facebook