„Wysokie dawki kwasu askorbinowego (witaminy C) wykazują synergistyczne działanie z lekami anty-PD1 w mysim modelu chłoniaka”

Opis badania i grafik w oparciu o powyższą publikacje

Immunoterapia raka to nowoczesna strategia leczenia nowotworów polegająca na aktywacji układu immunologicznego (odpornościowego), który posiada naturalne mechanizmy obronności przeciwnowotworowej. Rozwój wielu chorób nowotworowych uwarunkowany jest tym, że nowotwór ucieka spod kontroli układu immunologicznego, oszukując mechanizmy immunologiczne i staje się nierozpoznawalny dla układu odpornościowego. W ostatnich latach dokonano wielu odkryć w dziedzinie immunoterapii nowotworów. Jednym z przełomowych było dotyczące punktów kontroli układu immunologicznego (checkpoints) mn. PD-1/PD-l. Zerwanie tej „więzi” (rycina poniżej wraz z lekami stosowanymi w terapii) powoduje ze nowotwór jest lepiej rozpoznawany i atakowany przez układ odpornościowy chorego

Obecnie trwają intensywne prace nad identyfikacją czynników (związków), które mogłyby wzmocnić efekt immunoterapii punktów kontrolnych układu odpornościowego (mn. PD-1/PD-L1). W przedstawionej pracy powyżej, zespół amerykańskich naukowców dowodzi że kwas askorbinowy(Witamina C) w dużych dawkami pozytywnie łączył się z terapią anty-PD1 w mysim modelu chłoniaka, powodując znaczące zahamowanie wzrostu guza w porównaniu z samym środkiem. Ocena mikrośrodowiska immunologicznego nowotworu pokazała ujawniła że witamina C uderzająco zwiększyła wewnątrzkomórkową infiltrację komórek CD8+T i makrofagów, powodując zwiększoną rozpoznawalność guza przez układ odpornościowy.Leczenie skojarzone vs. lek anty-PD-1, oprócz zwiększonego napływu limfocytów typu CD8+ (limfocyty cytotoksyczne) i makrofagów do obszaru guza to jednocześnie spowodowało zwiększenie produkcji związków „toksycznych” dla komórek nowotworowych takich jak:  granzym B (produkowany przez limfocyty cytotoksyczne jak i limfocyty NK) i IL-12 – interlrukina-12 (produkowana przez komórki tzw. prezentujące antygeny).

Dane z badnia wskazują, że Witamina C potęguje hamowanie punktów kontrolnych
anty-PD1 poprzez synergistyczne mechanizmy działania. Badanie to dostarcza istotnych przesłanek do testowania kombinacji wysokich dawek witaminy C i leków anty-PD1 u pacjentów z agresywnymi chłoniakami z komórek B, jak również w przedklinicznych modelach innych nowotworów złośliwych.

Opis grafiki – zmiana wielkość guza nowotworowego
α-PD1 (sam lek anty-PD1)
AA (sam kwas askorbinowy = witamina C)
α-PD1 + AA (Witamina C)– synergistyczne działanie = największy efekt zmniejszenia guza

1 thought on “High-dose ascorbic acid synergizes with anti-PD1 in a lymphoma mouse model/ Witamina C”

  1. Malgorzata kawecka

    Wspaniale zawsze wierzylam w wit c od 2 lat dzieki Doktorowi Szalusiowi i jego wiedzy stosuje i nie zapeszajac ……jest good

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *