Wisceralna tkanka tłuszczowa jako czynnik ryzyka choroby nowotworowej – rola polifenoli o niskiej masie cząsteczkowej w jej stabilizacj