Salinomycyna – przełom w leczeniu raka jajnika?

Artykuł z czasopisma Current Gynecologic Oncology Huczyński, A., Markowska, J., Ramlau, R., Sajdak, S., Szubert, S., & Stencel, K. (2016). Salinomycyna – przełom w leczeniu raka jajnika? Current Gynecologic Oncology, 14(3), 156–161. DOI: 10.15557/CGO.2016.0018 https://bibliotekanauki.pl/articles/1030100

Modulowana elektro-hipertermia w III i IV stopniu zaawansowania raka trzustki: Wyniki badania obserwacyjnego na 158 pacjentach

Modulowana elektro-hipertermia w III i IV stopniu zaawansowania raka trzustki: Wyniki badania obserwacyjnego na 158 pacjentach Modulowana elektro-hipertermia = onkotermia WSTĘP: Rak trzustki ma jedno z najgorszych rokowań w onkologii, z 9% całkowitym czasem przeżycia (OS) wynoszącym 9% w okresie 5 lat i, i jest siódmą najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów a świecie w …

Modulowana elektro-hipertermia w III i IV stopniu zaawansowania raka trzustki: Wyniki badania obserwacyjnego na 158 pacjentach Read More »

„Skuteczność i bezpieczeństwo kurkuminy (w formie dożylnej) w połączeniu z paklitakselem u pacjentów z zaawansowanym, przerzutowym rakiem piersi: porównawcze, randomizowane, badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo (vs. grupa placebo)”

„Skuteczność i bezpieczeństwo kurkuminy (w formie dożylnej) w połączeniu z paklitakselem u pacjentów z zaawansowanym, przerzutowym rakiem piersi: porównawcze, randomizowane, badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo (vs. grupa placebo)” (N. Szaluś – słowo wstępne):Pomimo dużej ilości dowodów z licznych badań przedklinicznych i kilku klinicznych sugerujących terapeutyczny potencjał kurkuminy w terapii nowotworów, jej skuteczność …

„Skuteczność i bezpieczeństwo kurkuminy (w formie dożylnej) w połączeniu z paklitakselem u pacjentów z zaawansowanym, przerzutowym rakiem piersi: porównawcze, randomizowane, badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo (vs. grupa placebo)” Read More »

High-Dose Parenteral Ascorbate Enhanced Chemosensitivity of Ovarian Cancer and Reduced Toxicity of Chemotherapy / „Wysokie dawki askorbinianu (witaminy C) podawane pozajelitowo (dożylnie) zwiększają chemiowrażliwość raka jajnika i zmniejszają toksyczność chemioterapii”

High-Dose Parenteral Ascorbate Enhanced Chemosensitivity of Ovarian Cancer and Reduced Toxicity of Chemotherapy / „Wysokie dawki askorbinianu (witaminy C) podawane pozajelitowo (dożylnie) zwiększają chemiowrażliwość raka jajnika i zmniejszają toksyczność chemioterapii” Opisane badanie było podzielone na 2 bloki – blok in vitro i in vivo. Analiza badania skrócona na potrzeby czytelnika Zastosowane skróty1. Cp = Karboplatyna2. …

High-Dose Parenteral Ascorbate Enhanced Chemosensitivity of Ovarian Cancer and Reduced Toxicity of Chemotherapy / „Wysokie dawki askorbinianu (witaminy C) podawane pozajelitowo (dożylnie) zwiększają chemiowrażliwość raka jajnika i zmniejszają toksyczność chemioterapii” Read More »

High-dose ascorbic acid synergizes with anti-PD1 in a lymphoma mouse model/ Witamina C

„Wysokie dawki kwasu askorbinowego (witaminy C) wykazują synergistyczne działanie z lekami anty-PD1 w mysim modelu chłoniaka” Opis badania i grafik w oparciu o powyższą publikacje Immunoterapia raka to nowoczesna strategia leczenia nowotworów polegająca na aktywacji układu immunologicznego (odpornościowego), który posiada naturalne mechanizmy obronności przeciwnowotworowej. Rozwój wielu chorób nowotworowych uwarunkowany jest tym, że nowotwór ucieka spod …

High-dose ascorbic acid synergizes with anti-PD1 in a lymphoma mouse model/ Witamina C Read More »